მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

სს "ელმავალმშენებელმა" განახორციელა საქართველოს რკინიგზის სამი ელმავლის კაპიტალური შეკეთება.

აპრილი 2012.


შპს "საქართველოს რკინიგზასთან" გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად სს "ელმავალმშენებელმა" განახორციელა სამი მაგისტრალური ელმავლის 11-748, 11-261 და 11-753 კაპიტალური შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გაგრძელებით. გამოცდის შემდეგ ელმავლები გადაეტვირთა შემკვეთს და შევიდა ექსპლუატაციაში.

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=