მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

თემქ–ამ დაასრულა კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები საქართველოს რკინიგზისათვის

აგვისტო 2011.


სს "ელმავალმშენებელმა" წარმატებით განახორციელა 11-260 ელმავლის და ადმ-049 ავტომატრისის კაპიტალური შეკეთება შპს "საქართველოს რკინიგზისათვის". შესაბამისი მიღება–ჩაბარების ორმხრივი აქტის გაფორმების და საექსპლუატაციო გამოცდების შემდეგ ელმავალი და ავტომატრისა შევიდა ექსპლუატაციაში.

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=