მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84





ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

აზერბაიჯანი და საქართველო "ბაქო–თბილისი–ყარსი" რკინიგზის მშენებლობის ფარგლებში ქმნის ეს

მაისი 2011.


მიღებულია გადაწყვეტილება აზერბაიჯანულ–ქართული ერთობლივი საწარმოს (ეს) შექმნის შესახებ საერთაშორისო სატრანსპორტო მაგისტრალის "ბაქო–თბილისი–ყარსის" (ბთყ) მშენებლობის ფარგლებში.
როგორც გამოსცემს 1news.az, ამის შესახებ განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტრომ.
"შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროში ქართულ დელეგაციასთან შეხვედრისას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი, ტვირთგადაზიდვის რაციონალურობის ამაღლების, ბთყ მშენებლობის პროექტის ინტენსიფიკაციის და სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის ამაღლების მიზნით", – ნათქვამია შეტყობინებაში.
ბთყ სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფნის შექმნის პროექტი მოიცავს "ყარსი–ახალქალაქი" 98 კმ–იანი სიგრძის სარკინიგზო ტოტის მშენებლობას, საიდანაც 68 კმ. გაივლის თურქეთის, ხოლო 30 კმ. – საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოში ტვირთების გამტარობის ამაღლებისათვის, წელიწადში 15 მლნ. ტონამდე, რეკონსტუქცია ჩაუტარდება "ახალქალაქი–მარაბდა–თბილისის" 183 კმ–იან სარკინიგზო მონაკვეთს. აგრეთვე ახალქალაქში იგეგმება ქართულიდან ევროპულ ლიანდაგზე გადასასვლელი პუნქტის მშენებლობა. ბთყ ქართული სარკინიგზო მონაკვეთის მშენებლობასა და რეკონსტრუქციისათვის აზერბაიჯანმა საქართველოს გამოუყო სარგებლიანი კრედიტი საერთო თანხაზე $775 მლნ. ტრანში "ა" $200 მლნ. ოდენობით გამოყოფილია 25 წლიანი ვადით წლიური 1% (მოიცავს პროექტის სამუშაოებს 2007 წლიდან), ტრანში "ბ" $575 მლნ. მოცულობით – 25 წლით, წლიური 5%. "ბ" ტრანშის გამოყოფის აუცილებლობა დაკავშირებულია მსოფლიოში ნედლეულზე და სამშენებლო მასალებზე ფასების ზრდასთან, "მარაბდა–კარცახის" სარკინიგზო ტოტის მიმდინარე მდგომარეობის გადაფასებასთან, ნეგატიური ამინდის პირობებში სამუშაოების ჩატარებით და სხვა.
მოსალოდნელია, რომ ყოველწლიურად ახალი სარკინიგზო ტოტით, რომელსაც პირდაპირი გასასვლელი აქვს ევროპულ სარკინიგზო ქსელში, ტრანსპორტირება გაუკეთდება 30 მლნ. ტონა ტვირთს. როგორც აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროში აღნიშნავენ, ბთყ გაზრდის ტვირთების ნაკადს, კერძოდ, კონტეინერულს, ჩასასხმელს და სხვა ტიპის ტვირთებს აზიიდან ევროპაში.
ამ დროში დასრულდება პროექტის "მარმარისი" რეალიზაცია, რომელიც ბოსფორის ქვეშ გვირაბის მშენებლობას ითვალისწინებს, რაც შესაძლებელს გახდისს სარკინიგო შეტყობინების გახსნას ევროპასთან.
//საქართველოს ბიზნესი

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევით



Ваше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:




Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=