მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

შპს "საქართველოს რკინიგზის" დგკუ–ს შეკეთება

აპრილი 2011.


სს "ელმავალმშენებელმა" წარმატებით განახორციელა შპს "საქართველოს რკინიგზის" კუთვნილი ავტოდრეზინის დგკუ–ს კაპიტალურ–აღდგენითი სამუშაოები. მიღება–ჩაბარების და საექსპლუატაციო გამოცდების შემდეგ ავტოდრეზინა გაეშვა ექსპლუატაციაში.

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=