მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

უკრაინის სარკინიგზო ახალშენის გაყიდვების მოცულობამ იანვარ–სექტემბერში გაიზარდა 3,6 ჯერ

დეკემბერი 2010.


უკრაინის გოსკომსტატის მონაცემების მიხედვით, სარკინიგზო ახალშენის გაყიდვების მოცულობამ 2010 წლის იანვარ–სექტემბერში გაიზარდა 3,6 ჯერ და ფულის ექვივალენტში მიაღწია $1,142 მილიარდს.
მდგრადი გახდა მოცულობის დაჩქარებული ზრდის ტენდენცია. ასე პირველ კვარტალში მან შეადგინა 125 %, წელიწადის პირველ ნახევარში – 230%. ზრდის 9 თვის მაჩვენებელი გაიზარდა 260%–ით. სახეზეა გაყიდვების მოცულობის მიმდევრული ზრდა. ასე, 1 კვარტალის მოცულობამ შეადგინა $363 მლნ., ხოლო მე–2 კვარტალის – გადააჭარბა $0.52 მილიარდს.
სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის გაყიდვების მოცულობა მე–3 კვარტალში იყო ყველაზე დიდი და შეადგინა $553 მლნ. ამავე დროს კვარტალის ბოლო თვეს რეალიზებული სამი თვის მოცულობის 37%, $0.2 მილიარდზე მეტი.
ავღნიშნოთ, რომ უკრაინის სარკინიგზო მანქანათმშენებლობის დარგში ფასების ზრდის ტემპები იყო შეკავებული: 3%–დან 1 კვარტალში 14%–მდე – 9 თვის მანძილზე (2009 წლის დეკემბრის დონისათვის)
//რჟდ–პარტნიორი

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=