მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა" და საქართველოს რკინიგზა იმუშავებენ საერთო ზომიერებებს.

მარტი 2010.


დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა" და საქართველოს რკინიგზა იმუშავებენ საერთო ზომიერებებს სატრანსპორტო მომსახურეობების ხარისხის ასამაღლებლად, იტყობინება სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის პრეს–ცამსახური. 22–23 მარტს თბილისში გამართულ შეხვედრის დროს, რომელიც შედგა დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის" გენერალური დირექტორის შევკენტ შაიდულინის და შპს "საქართველოს რკინიგზის" გენერალური დირექტორის ირაკლი ეზუგბაიას მეთაურობით განხილულ იქნა საკითხთა ფართო წრე, რომლებიც შეეხებოდა სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვებს, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზამ" და შპს "საქართველოს რკინიგზამ" მოილაპარაკეს სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე, რომელიც დაკავდება მარკეტინგული ღონისძიებებით და იმ ღონისძიებათა განსაზღვრით, რომლებიც განსაზღვრავს ტვირთდენას საქართველოსა და სასომხეთს შორის.
მოლაპარაკების მთავარი თემა გახდა მომავალი სეზონური კავშირის "ერევანი–ბათუმი–ერევანის" ორგანიზება. მხარეები შეთანხმდნენ ერთი შემადგენლობის ფორმორებაზე, რომელიც მიწერილი იქნება შპს "საქართველოს რკინიგზაზე" და ორი შემადგენლობის ფორმირებაზე, რომელიც მიწერილი იქნება დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზაზე", აქედან ერთი ფორმირებული უნდა იქნას დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის" მიმართულების ერევანი–თბილისი–ერევანი საერთაშორისო შეტყობინებაზე ერევანი–ბათუმი–ერევანი.
ასევე მხარეები შეთანხმდნენ ბილეთების 80% გაყიდვაზე ორივე მხარის მიმართულებით დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის" მიერ სამგზავრო მატარებლებზე შეტყობინებით ერევანი–ბათუმი–ერევანი.
მოლაპარაკების ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიენიჭა ერევანი–თბილისის მიმართულებით მატარებლის მოძრაობის დროის შემცირებას. კომპანიების ხელმძღვანელებმა აღნიშნეს გამოცდილების და ინფორმაცის გაცვლის მნიშვნელობის საკიტხი შემდგომში თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, აგრეთვე თანამიწვდომილობის და კონკურენციის შექმნა ორივე მხარესათვის სატრასპორტო მომსახურეობის ხარისხის ამაღლების მიზნით.
დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა" არის ღსს "რუსეთის რკინიგზის" 100%–იანი შვილობილი კომპანია. დსს "სასომხეთის რკინიგზა" გადაეცა საკონცესიო მართვაში დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზას", საკონცესიო ხელშეკრულების შესაბამისად, რომელზეც ხელი მოეწერა 2008 წლის 13 თებერვალს. საკონცესიო მართვის ვადა შეადგენს 30 წელს, კიდევ 10 წლის გაგრძელების უფლებით.

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=