მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

უკრაინის რკინიგზამ მიიღო განვითარების გეგმა

დეკემბერი 2009.


უკრაინის სარკინიგზო ტრანსპორტის სახელმწიფო ადმინისტრაციამ («Укрзализзныця»)დაასრულა დარგის ხანგრძივი განვითარების დირექტიული დოკუმენტის შემუშავება – "2020 წლამდე უკრაინის სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების გენერალური სქემა".
პროექტის პრეზენტაცია შედგა კიევში 9 დეკემბერს.
დოკუმენტის შესაბამისად, 2020 წლამდე სტრატეგიულ ამოცანად განისაზღვრა უკრაინის რკინიგზების გამტარიანობის ამაღლება, მისი ამოხსნის ტექნიკური ბაზა – სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარება. მათი გადაწყვეტის კვანძური შემადგენლობები იქნება: ინფრასტრუქტურის მონაკვეთების პრიორიტეტული განვითარება რკინიგზების საექსპორტო და სატრანზიტო პოტენციალის მიმართულების გაფართოვება; პერსპექტიული სატრანსპორტო კვანძების გამსხვილება; ჩქაროსნული სამგზავრო შეტყობინების ქსელის ჩამოყალიბება; უკრაინის რკინიგზების ნაკლებათ დატვირთული მონაკვეთების შენახვის და ექსპლუატაციის საკითხების გადაწყვეტა.
მიღებული გეზის რეალიზაციის ძირითად პრინციპებად განისაზღვრა: სარკინიგზო შეტყობინების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; სარკინიგზო ტრანსპორტის ნეგატიური ზემოქმედების შემცირება გარემოებაზე.
როგორც სარკინიგზო უწყება აღნიშნავს, რომ დირექტივა შეიქმნა სახელმწიფოს სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების პროგნოზისა და მდგომარეობის მონიტორინგის ბაზაზე. დოკუმენტი მოწოდებულია გახდეს უფრო საერთო დირექტივის ნაწილი – უკრაინის სარკინიგზო ტრანსპორტის სახელმწიფო პროგრამის განვითარების ნაწილი. აღნიშნული დოკუმენტი უნდა იქნას მიღბული "სახელმწიფოში პოლიტიკური ცვლილებების მიუხედავათ", განაცხადა "უკრზალიზნიცამ".
წყარო: www.rzd-partner.ru

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=