მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

შესაძლებლობების ინტეგრაცია.

თებერვალი 2009.


შესაძლებლობების ინტეგრაცია.
სკ რკინიგზა გახდება ამიერკავკასიის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების მოედანი.
"სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის" (სკ რკინიგზაარის ღსს "რჟდ"–ს შვილობილი კომპანია) გენერალურმა დირექტორმა შევკეტ შაიდულინმა სასომხეთის პრემიერ–მინისტრს ტიგრან სარქისიანს წარუდგინა კომპანიის განვითარების სტრატეგია.
შეხვედრაზე, რომელიც შედგა ერევანში, სასომხეთის პრემიერმა აღნიშნა, რომ სკ რკინიგზის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით გარკვეული დრო არსებობდა პრეტენზიები ბიზნესის კუთხით. ეს ეხებოდა კლიენტებთან მუშაობის ტექნოლოგიას, გადაზიდვის პროცესის ეკონომიკას და რიგ სხვა საკითხებს.
შევკეტ შაიდულინმა განაცხადა, რომ სკ რკინიგზამ შეიმუშავა მუშაობის ახალი სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც თავის თავზე იღებს არა მარტო ინვესტორის როლს, არამედ ინტეგრატორი–კომპანიის როლს, რომელიც ფორმირებას უკეთებს საერთო–ეროვნულ სატრანსპორტო ქსელს და რომელიც ამუშავებს პროექტებს მისი ინტეგრაციისათვის ევრაზიის სატრანსპორტო ქსელში. მისი თქმით, კონცესიული მოვალეობები, რომლებიც მიღებულია კომპანიის მიერ იქნება შესრულებული. კონცესიური მოლაპარაკების შესრულების კონტროლისათვის უკვე შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელშიც შევიდნენ სასომხეთის ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სამინისტროების წარმომადგენლები.
ტიგრან სარქისიანმა მხარი დაუჭირა სკ რკინიგზის პერსპექტიულ გეგმებს. ამასთან ერთად მან ხაზი გაუსვა "შრდილოეთი–სამხრეთი" სატრანსპორტო დერეფანის განვითარების მნიშვნელობას: ეს ხელს შეუწყობს სასომხეთის ინტეგრაციას ამიერკავკასიის რეგიონის სარკინიგზო პროექტებში, და აგრეთვე გასვლას საერთეშორისო ბაზრებზე. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის მთავრობა უზრუნველყოფს საჭირო მხარდაჭერას სკ რკინიგზის მოდერნიზაციის დაჩქარებისათვის.
ღსს "რჟდ"–ს სტრატეგიული განვითარებისა და ეკონომიკური კონიექტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ სერგეი სტოლიაროვმა დაუდასტურა "გუდოკს", რომ კომპანია აპირებს კონსეციური შეთანხმების ვალდებულებების სრული მოცულობის შესრულებას სასომხეთის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის ნაწილში. იმავე დროს, მისი თქმით, მისი სრულფასიანი განვითრება შეუძლებელია შესაბამისი ტვირთების ნაკადების უზრუნველყოფის გარეშე, ამიტომ ღსს "რჟდ" მზად არის ხელი შეუწყოს საქმიანი ურთიერთობების და კომერციული გარემოს შექმნას რეგიონში. სერგეი სტოლიაროვის აზრით, რკინიგზა შეიძლება გახდეს ეფექტური პლაცდარმი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის.
შეგახსენებთ, რომ შევკეტ შაიდულინი დაინიშნა დსს "სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის" რენერალურ დირექტორად 2008 წლის 12 დეკემბერს. დსს "სკ რკინიგზა" 2008 წლის თებერვლიდან არის სასომხეთის რკინიგზის კონცერნი.
გაზეთი "გუდოკი"

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=