მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

სს "ელმავალმშენებელი" საქართველოს რკინიგზისათვის შეაკეთებს 23 ელმავალს

ნოემბერი 2008.


შპს "საქართველოს რკინიგზამ" და სს "ელმავალმშენებელმა" გააფორმეს ხელშეკრულება ВЛ10, ВЛ11 სერიის 23 მაგისტრალური ელმავლის შეკეთებაზე.
სს "ელმავალმშენებელმა" გაიმარჯვა საერთაშორისო ტენდერში ელმავლების საქარხნო შეკეთების შესახებ,რომელიც გამოცახადა შპს "საქართველოს რკინიგზამ". ტენდერის პირობების თანახმად 23 ელმავალი შეკეთებული უნდა იქნას 2009 წლის განმავლობაში.

დამსწრეების კომენტარები

03.03.2009 02:09:41gia jandierivai tqvens patrons!
 rusuli internet gverdi rom gaqvt amas ras udzgvnit? vai tqvens patrons!
 
21.01.2009 13:31:39მარკეტინგიპასუხი
 ჩვენ ვაწარმოებთ მუდმივი დენის მაგისტრალურ და ელმავლებს
 
19.01.2009 17:51:31gia...
 ra tipis voltze mushaobs es elmavali mudmivze tu cvalebadze.
 


Ваше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=