მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალმშენებლობის სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო

Здание СКБЭ

საწარმოს შემადგენლობაში შედის ელმავალმშენებლობის სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო, რომელიც განთავსებულია თანამედროვე ოთხსართულიან კორპუსში.

მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება და საკონსტრუქტორო პოტენციალი ესსბ–ს აძლევს საშუალებას უმოკლეს ვადებში წარმატებით დაამუშაოს ახალი ელმავლების, კვანძების და მათი აგრეგატების პროექტები შემკვეთის ყველაზე მრავალფეროვანი და უჩვეულო ტექნიკური დავალებების შესაბამისად. ელმავლების ნაწილი შეიქმნა ესსბ–ს მიერ პირველად მსოფლიოში.


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=