მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავლების სათადარიგო ნაწილები

Запасные части

დასახელება ელმავალი განაცხადი
*Барабан Э11.41.213 ЭК15 განაცხადი
*Башмак 5ТЕ143098   განაცხადი
*Башмак Э13.23.136-01 ЭК15 განაცხადი
*Блок 5ТА080060 2   განაცხადი
*Блок 5ТЕ220016   განაცხადი
*Блок 5ТЕ220016-03   განაცხადი
*Блок 5ТЕ220016-04   განაცხადი
*Блок 5ТЕ220016-05   განაცხადი
*Блок 6ТА367003 управления током возбужд.   განაცხადი
*Блок 6ТА367069 тиристоров   განაცხადი
*Блок 6ТА367070 фазо-импульсной модуляции   განაცხადი
*Блок 6ТА367071 управления током возбужд.   განაცხადი
*Блок 6ТА367072 сравнения сигналов   განაცხადი
*Блок 6ТА367073 контроля фаз   განაცხადი
*Блок 6ТА367076 коммутации сигналов   განაცხადი
*Блок 6ТА367077 аккумуляторной батареи   განაცხადი
*Блок 6ТА367117 аппаратов 3   განაცხადი
*Блок 6ТА367519 аппаратов 2   განაცხადი
*Блок 6ТА697001 питания селсина   განაცხადი
*Блок 6ТА697002 питания двухполярный   განაცხადი
*Блок 6ТЕ272006 дросселей   განაცხადი
*Блок 6ТЕ275188 резисторов КФ-055   განაცხადი
*Блок 6ТЕ275189 резисторов КФ-056   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367365 индуктивных шунтов   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367483 диодов   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367504 тумблеров   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367508 САУРТ-2   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367510 питания БП-035   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367511 транзис.прерыв. БТП-036   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367512 сравнения БС-037   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367519 аппаратов 1   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367520 аппаратов 2   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367520-01 аппаратов 2   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367522 пусковых резисторов   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367522-01 пусковых резисторов   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367522-02 пусковых резисторов   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367522-03 пусковых резисторов   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367527 тумблеров   განაცხადი
*Блок 6ТЕ367533 масловлагоотделит.   განაცხადი
*Блок 6ТЕ695000 дугогашения   განაცხადი
*Блок 6ТЕ697008 питание   განაცხადი
*Блок 6ТЕ697009 питание   განაცხადი
*Блокировка 5ТЕ362025-02   განაცხადი
*Блокировка 5ТЕ362030(механич)   განაცხადი
*Блокировка 5ТЕ362031-01   განაცხადი
*Блокировка 5ТН360370   განაცხადი
*Блокировка 5ТН360370-01   განაცხადი
*Блокировка 5ТН360370-02   განაცხადი
*Блокировка 5ТН360370-04   განაცხადი
*Блокировка 5ТН360370-05   განაცხადი

Примечание:
Позиции помеченные знаком * требуют предварительного согласования.

გვერდი: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | 64 |

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=