მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი ВЛ15


მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ВЛ სერიის თორმეტღერძიანი ელმავლები

12-axis electric locomotive VL-15ВЛ სერიის ცვლადი და მუდმივი დენის თორმეტღერძიანი ელმავლების შექმნის ისტორია.

Подробнее...

მაისი 2006

ელმავალი ВЛ-15

Electric locomotive VL15მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი. დანიშნულია ელექტრიფიცირებულ რკინიგზების მონაკვეთებზე მძიმე წონის შემადგენლობების სატარებლად.

Подробнее...

დეკემბერი 2005
გვერდის მუდმივი მისამართი

Русский:http://www.tevz.ru/ru//catalogue/locomotives/product/9/
English:http://www.tevz.ru/en//catalogue/locomotives/product/9/
ქართული:http://www.tevz.ru/ge//catalogue/locomotives/product/9/

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=