მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი ВЛ10У


მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ВЛ10 - ВЛ11М - ВЛ11М/6 ელმავლების შედარება

 ВЛ10 - ВЛ11М - ВЛ11М/6 ელმავლების შედარება

Подробнее...

თებერვალი 2010

ელმავალი ВЛ10У

Electric locomotive VL10Uრვაღერძიანი მაგისტრალური მძიმე სატვირთო ელმავალი ВЛ10У.

Подробнее...

დეკემბერი 2005
გვერდის მუდმივი მისამართი

Русский:http://www.tevz.ru/ru//catalogue/locomotives/product/6/
English:http://www.tevz.ru/en//catalogue/locomotives/product/6/
ქართული:http://www.tevz.ru/ge//catalogue/locomotives/product/6/

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=