მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი ВЛ11М


მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ВЛ10 - ВЛ11М - ВЛ11М/6 ელმავლების შედარება

 ВЛ10 - ВЛ11М - ВЛ11М/6 ელმავლების შედარება

Подробнее...

თებერვალი 2010

ВЛ11 М/6 სერიის მაგისტრალური ელმავალი

 ელმავალი ВЛ11м/6 არის ВЛ11 ელმავლის მოდიფიკაცია და დანიშნულია საკონტაქტო ქსელში 3000 ვ ელექტრიფიცირებულ რკინიგზების მონაკვეთებზე ექსპლუატაციისათვის,რომლიც გათვლილია 1520 მმ ლიანდის სიგანეზე.

Подробнее...

ნოემბერი 2008

ВЛ სერიის რვაღერძიანი ელმავლები

8-axis electric locomotive VL-10ВЛ სერიის ცვლადი და მუდმივი დენის რვაღერძიანი ელმავლების შექმნის ისტორია.

Подробнее...

მაისი 2006

ელმავალი ВЛ11М

Electric locomotive VL11Mმოდერნიზირებული მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი მრავალსექციანი ფორმირებით.

Подробнее...

დეკემბერი 2005
გვერდის მუდმივი მისამართი

Русский:http://www.tevz.ru/ru//catalogue/locomotives/product/2/
English:http://www.tevz.ru/en//catalogue/locomotives/product/2/
ქართული:http://www.tevz.ru/ge//catalogue/locomotives/product/2/

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=