მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი 4Е2


ძირითადი ტექნიკური მონაცემები
დასახელება ნორმა
1. ნომინალური ძაბვა დენმიმღებზე, ვ – 3000
2. სავალი ნაწილის ფორმულა – 2о-2о
3. ლიანდი, მმ – 1520
4. თვალწყვილიდან რელსებზე დაწოლა, კნ(ტ.ძ.) – 225,4(23)±2%
5. რელსებზე დაწოლის სხვაობა ერთი ღერძის თვლებს შორის, არაუმეტეს, კნ(ტ.ძ.) – 4,9(0,5)
6. კბილა გადაცემის ფარდობა 3,826
7. სიმძლავრე საათურ რეჟიმში, კვტ, არანაკლებ – 2680
8. წევის ძალა საათურ რეჟიმში, კნ(ტ.ძ.), არანაკლებ – 193,75(19,75)
9. სიჩქარე საათურ რეჟიმში, კმ/ს – 48,7
10. სიმძლავრე ხანგრძლივ რეჟიმში, კვტ – 2300
11. წევის ძალა ხანგრძლივ რეჟიმში, კნ(ტ.ძ.) – 157(16)
12. სიჩქარე ხანგრძლივ რეჟიმში, კმ/ს – 51,2
13. კონსტრუქციული სიჩქარე, კმ/ს – 100
14. სიჩქარე გათვლით რეჟიმში, კმ/ს – 46,9
15. წევის ძალა გათვლით რეჟიმში, კნ(ტ.ძ.) – 225,6(23)
16. მ.ქ.კ ხანგრძლივ რეჟიმში, არანაკლებ – 0,88
17. სიმაღლე რელსის თავიდან ავტოსაბმის ცენტრამდე, მმ – 1060
18. ელმავლის სიგრძე ავტოსაბმის ცენტრებს შორის, არაუმეტეს, მმ – 16420
19. სიმაღლე რელსის თავიდან დენმიმღების თავკავის მუშა ზედაპირამდე:
– დაშვებულ მდგომარეობაში, მმ – 5200
– აწეულ მდგომარეობაში, მმ – 5500-7000
20. გასავლელი მრუდეების მინიმალური რადიუსი, 100 კმ/ს სიჩქარისას, მ – 125
21. ელმავლის მასა ქვიშის 0,7 მარაგით – 92±2% ან 100±2%
22. ელმავლის გაბარიტები 1ტ, ქვედა მოხაზულობა ნახ.№116სოსტ 9238-83
23. სამფაზიანი ცვლადი დენის ასინქრონული დამხმარე მანქანები
24. იმპულსური გარდამსახები შესრულებულია ფირმა "Eupec"–ს გამოშვებულ IGBT ტრანზისტორების ბაზაზე.

გვერდის მუდმივი მისამართი

Русский:http://www.tevz.ru/ru//catalogue/locomotives/product/15/
English:http://www.tevz.ru/en//catalogue/locomotives/product/15/
ქართული:http://www.tevz.ru/ge//catalogue/locomotives/product/15/

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=