მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი 8Е1


ახალი თაობის რვაღერძიანი ელმავალი


ელმავალი 8Е1

Electric_locomotive_8E1ახალი თაობის რვაღერძიანი ელმავალი

Подробнее...

სექტემბერი 2008
გვერდის მუდმივი მისამართი

Русский:http://www.tevz.ru/ru//catalogue/locomotives/product/13/
English:http://www.tevz.ru/en//catalogue/locomotives/product/13/
ქართული:http://www.tevz.ru/ge//catalogue/locomotives/product/13/

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=