მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი ЭК-14У


ცვლადი დენის კოქსმქრობი ელმავალი


ელმავალი ЭК-14У

 ЭК-14У – კოქსმქრობი ელმავალი. განკუთვნილია კოქსმქრობი და კოქსმზიდი ვაგონების ტრანსპორტირებისათვის.

Подробнее...

დეკემბერი 2005
გვერდის მუდმივი მისამართი

Русский:http://www.tevz.ru/ru//catalogue/locomotives/product/10/
English:http://www.tevz.ru/en//catalogue/locomotives/product/10/
ქართული:http://www.tevz.ru/ge//catalogue/locomotives/product/10/

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=