მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავლები

სს „ელმავალმშენებელი“ არის მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელი ყოფილ სსრკ–ს ტერიტორიაზე.

საწარმო დამოუკიდებლად ამუშავებს და აწარმოებს ელმავლის ისეთ ძირითად კვანძებს, როგორიც არის წევის ძრავი, დამხმარე მანქანები, გაშვებისმარეგულირებელი აპარატები, დაცვის აპარატურის ნაწილები, დენმიმღები და სხვა. სულ მოთხოვნილი ნომენკლატურის დაახლოებით 80 პროცენტი.

ელმავლები

ელმავალი ВЛ11/М6

მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ელმავალი 4Е2

ოთხღერძიანი სამრეწველო ელმავალი 4Е2


ელმავალი ВЛ15

მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ელმავალი ВЛ10У

მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ელმავალი ВЛ11М

მუდმივი დენის მაგისტრალური სატვირთო ელმავალი


ელმავალი 4Е10

მუდმივი დენის სატვირთო ელმავალი


ელმავალი ЭК-15

ცვლადი დენის კოქსმქრობი ელმავალი


ელმავალი 8Е1

ახალი თაობის რვაღერძიანი ელმავალი


ელმავალი 4Е1

მუდმივი დენის სამგზავრო ელმავალი


ელმავალი ЭК-14У

ცვლადი დენის კოქსმქრობი ელმავალიგვერდი: 1 |

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=