მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ქარხნის პროდუქცია

სს „ელმავალმშენებელი“ არის მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელი ყოფილ სსრკ–ს ტერიტორიაზე.

საწარმო დამოუკიდებლად ამუშავებს და აწარმოებს ელმავლის ისეთ ძირითად კვანძებს, როგორიც არის წევის ძრავი, დამხმარე მანქანები, გაშვებისმარეგულირებელი აპარატები, დაცვის აპარატურის ნაწილები, დენმიმღები და სხვა. სულ მოთხოვნილი ნომენკლატურის დაახლოებით 80 პროცენტი.


ელმავლები

მაგისტრალური სატვირთო ელმავლები. სამგზავრო ელმავლები. კოქსმქრობი ელმავლები.


სათადარიგო ნაწილები

სათადარიგო ნაწილები საკუთარი წარმოების ელმავლებისათვის. სათადარიგო ნაწილები სხვა მოდელის ელმავლებისათვის.ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=