მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ტექნიკური მიმოხილვები

ВЛ8, ЭК15, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 ელმავლების ტექნიკური დოკუმენტაცია.

 ელმავლების ტექნიკური დოკუმენტაცია: სახელმძღვანელო ექსპლუატაციისათვის , ცნობარი სალოკომოტივო და სარემონტო ბრიგადებისათვის, ელმავლების ელექტრული სქემები, მუდმივი დენის ელმავლების შეკეთება და მოწყობილობა, ტექნიკური აღწერილობა.

Подробнее...

აპრილი 2012

რეზისტორები

 არსებობს გამშვები, აგზნების მოდუნების და სტაბილიზირების რეზისტორები.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

ელექტროპნევმატიური კონტაქტორები

 დანიშნულია ელმავლის დენის ქვეშ ანუ დენის გარეშე მყოფი ძალური წრედების მოკლე ჩართვისა და განრთვისათვის.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

დენმიმღები Т-5М1

 დენმიმღები Т-5М1 (П-5) დანიშნულია ელმავლის ელექტრული წრედების და საკონტაქტო ქსელის შორის მოძრავი ელექტრული შეერთების განსახორციელებლად.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

ქვიშის იმპულსური მიწოდების მოწყობილობა УИПП-001

 დანიშნულია ყველა წყვილთვალების ქვეშ ქვიშის იმპულსური მიწოდებისათვის მემანქანის მიერ მითითებული პროგრამის შესაბამისად. კომპლექტაცია:ძირითად პანელზე დამაგრებული სამი პანელი ელემენტებით Е1, Е2, Е3, კოჟუხი, ტუმბლერები, რეზისტორები, მცველები, სასიგნალო ინდიკატორი.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

სწრაფმომქმედი ამომრთველი БВП-5-02

 დანიშნულია ძალური წრედის და მისი დაცვის მოკლე ჩართვის დენებისაგან გაწყვეტისათვის.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

გარე დაყენების მაღალი ძაბვის განმრთველი РВО-010

 განმრთველი РВО-010 დანიშნულია დენმიმღების წრედის დამიწებისათვის მაღალი ძაბვის კამერის ღია კარების შემთხვევაში.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

გარე დაყენების მაღალი ძაბვის განმრთველი РВН-004Т

 განმრთველი РВН-004Т დანიშნულია ელმავლის ძალური წრედისაგან (დენის გარეშე მდგომარეობაში) დენმიმღების, ხარვეზების ჩამხშობი დროსელის, განმმუხტველის, კონდენსატორის და კონტურის ბლოკის გამყოფი კონდენსატორის გასათიშად რომელიმეს დაზიანების შემთხვევაში. განმრთველი შედგება შემდეგი ძირითადი კვანძებისაგან: საკონტაქტო სტოიკა, საკონტაქტო დანა, დამატებით შეიძლება იყოს პანელი და მუშტისებური კონტაქტები.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

გადამრთველი ПН-024

 დანიშნულია ელექტრული წრედების გადასართველად

Подробнее...

ოქტომბერი 2008

ვენტილატორების გადასართველი ПВ-048

 დანიშნულია ვენტილატორების ელექტროძრავების ბრუნვის დაბალი სიხშირიდან მაღალზე გადასართავად და პირიქით.

Подробнее...

ოქტომბერი 2008


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=