მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

სტატიები ქარხნის შესახებ

Богатыри стальных магистралей

 Страницы истории Тбилисского электровозостроительного завода им. В.И. Ленина Богатыри стальных магистралей М.Айдинов, Издательство "САБЧОТА САКАРТВЕЛО", Тбилиси- 1988.-86с.

Подробнее...

ნოემბერი 2013

Тбилисское производственное объединение Электровозостроитель. Буклет

 Буклет о истории Тбилисского электровозостроительного завода (ТЭВЗ) с 1942 года по 1980 год. В буклете представлены уникальные фотографии с изображением работы завода, отмечены важные события в развитии и становлении ТЭВЗ. Представлены данные по всем моделям электровозов, года выпуска каждой модели на заводе и количеству выпущенной продукции на заводе, а также страны, в которые экспортировалась продукция завода.

Подробнее...

ნოემბერი 2013

საპრეზენტაციო ფილმი სს "ელმავალმშენებელის" შესახებ

 

Подробнее...

დეკემბერი 2012

სტატია ჟურნალიდან "Businessman" (აზერბაიჯანი) № 3, 2008.

 აზერბაიჯანის რკინიგზასთან თანამშრომლობა შესაძლებელია გახდეს ურთიერთმომგებიანი და ნაყოფიერი შემდეგი ათწლეულის გამვალობაში. (სტატია ჟურნალიდან "Businessman" (აზერბაიჯანი) № 3, 2008.)

Подробнее...

ივნისი 2008

სტატია ჟურნალიდან "Металлоснабжение и сбыт" № 3, 2008 (გამოცემის ინგლისური ვერსია)

 სტატია თემქ–ის წარმოების კოქსმქრობი ელმავლების შესახებ (ინგლისურ ენაზე)ჟურნალში "Металлоснабжение и сбыт" № 3, 2008

Подробнее...

ივნისი 2008

სტატია ჟურნალიდან "Транспорт Российской Федерации" № 4, 2008.

 ახალი თაობის მაგისტრალური ელმავლების ძირითადი უპირატესობები. (სტატია ჟურნალიდან "Транспорт Российской Федерации" № 4, 2008)

Подробнее...

ივნისი 2008

თბილისის ელმავლებს ამზადებენ გასამგზავრად

Gudok. The all-Russian transport newspaper2007 წლის ბოლოს ელმავალმშენებელი ქარხანა ზეიმობს პირველი ლოკომოტივის გამოშვების 50–წლისთავს

Подробнее...

ოქტომბერი 2007

პერსპექტივაზე მუშაობა

 26 აპრილს საქართველოს დედაქალაქში ХХII კონფერენციაზე შეკრებილ რკინიგზების გენერალური დირექტორებსათვის (პასუხისნგებელი წარმომადგენლებისათვის) შედგა სს"ელმავალმშენებელის" (თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა) პრეზენტაცია.

Подробнее...

ივლისი 2007

დიდი ქარხნის დიდი ამბიციები (РЖД-партнер №7 2006)

RZD-partnerდღეს თბილისის მანქანათმშენებლები არ მალავენ ამბიციურ გეგმებს და აქტიურად ემზადებიან გარე ბაზრებზე გასასვლელად. 2005 წელს თბილისის კონსტრუქტორებმა შეიმუშავეს სამრეწველო კოქსმქრობი ელმავლის ЭК-15 პრინციპიალურად ახალი მოდელი, რომელიც ტენდერების შედეგების მიხედვით მიიჩნიეს საუკეთესოდ უცხოური წარმოების პროდუქციასთან შედარებით.

Подробнее...

აგვისტო 2006

ელმავალი მეტალურგებისათვის (Металлоснабжение и сбыт №7-8 2006)

 რუსეთის მეტალურგიული და სამთო მოპოვების კომპანიები ხშირად აწყდებიან სალოკომოტივო პარკის ცვეთის პრობლემას. უფრო სწორედ, დამთავრდა სამჭოთა წარმოების კოქსმქრობი ელმავლების ექსპლუატაციის ნორმატიული ვადა. პრობლემის მოგვარებას გთავაზობთ თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა (თემქ–ა) – დსთ–ში მუდმივი დენის და კოქსმქრობი ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელი.

Подробнее...

აგვისტო 2006


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=