მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი 4Е2

აგვისტო 2011.


ძირითადი ტექნიკური მონაცემები
დასახელება ნორმა
1. ნომინალური ძაბვა დენმიმღებზე, ვ – 3000
2. სავალი ნაწილის ფორმულა – 2о-2о
3. ლიანდი, მმ – 1520
4. თვალწყვილიდან რელსებზე დაწოლა, კნ(ტ.ძ.) – 225,4(23)±2%
5. რელსებზე დაწოლის სხვაობა ერთი ღერძის თვლებს შორის, არაუმეტეს, კნ(ტ.ძ.) – 4,9(0,5)
6. კბილა გადაცემის ფარდობა 3,826
7. სიმძლავრე საათურ რეჟიმში, კვტ, არანაკლებ – 2680
8. წევის ძალა საათურ რეჟიმში, კნ(ტ.ძ.), არანაკლებ – 193,75(19,75)
9. სიჩქარე საათურ რეჟიმში, კმ/ს – 48,7
10. სიმძლავრე ხანგრძლივ რეჟიმში, კვტ – 2300
11. წევის ძალა ხანგრძლივ რეჟიმში, კნ(ტ.ძ.) – 157(16)
12. სიჩქარე ხანგრძლივ რეჟიმში, კმ/ს – 51,2
13. კონსტრუქციული სიჩქარე, კმ/ს – 100
14. სიჩქარე გათვლით რეჟიმში, კმ/ს – 46,9
15. წევის ძალა გათვლით რეჟიმში, კნ(ტ.ძ.) – 225,6(23)
16. მ.ქ.კ ხანგრძლივ რეჟიმში, არანაკლებ – 0,88
17. სიმაღლე რელსის თავიდან ავტოსაბმის ცენტრამდე, მმ – 1060
18. ელმავლის სიგრძე ავტოსაბმის ცენტრებს შორის, არაუმეტეს, მმ – 16420
19. სიმაღლე რელსის თავიდან დენმიმღების თავკავის მუშა ზედაპირამდე:
– დაშვებულ მდგომარეობაში, მმ – 5200
– აწეულ მდგომარეობაში, მმ – 5500-7000
20. გასავლელი მრუდეების მინიმალური რადიუსი, 100 კმ/ს სიჩქარისას, მ – 125
21. ელმავლის მასა ქვიშის 0,7 მარაგით – 92±2% ან 100±2%
22. ელმავლის გაბარიტები 1ტ, ქვედა მოხაზულობა ნახ.№116სოსტ 9238-83
23. სამფაზიანი ცვლადი დენის ასინქრონული დამხმარე მანქანები
24. იმპულსური გარდამსახები შესრულებულია ფირმა "Eupec"–ს გამოშვებულ IGBT ტრანზისტორების ბაზაზე.

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=