მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი ЭК-14У

დეკემბერი 2005.


ЭК-14У
2005 წელს მიწოდებული ЭК-14У ელმავლები დღსაც წარმატებით გადიან ექსპლუატაციას ღსს «МЕЧЕЛ»–ის, ღსს «Миталл Стил»–ის(ყაზახეთის) კოქსის ბატარეებზე.ელმავლები გადატვირთულია დსთ–ს რიგ სხვა საწარმოებზე.
დანიშნულია კოქსმქრობი და კოქსმზიდი ვაგონების ტრანსპორტირებისათვის 41,5 მ3 ტევადობის ღუმელებს შორის და ჩამქრობი დანადგარების, როგორც სველი, აგრეთვე მშრალი კოქსის ქრობისათვის.
გააჩნია კარგი წევის ენეგრეტიკული მაჩვენებლები, წევის ძრავების დამოუკიდებელი აგზნების სისტემის გამოყენების საშუალებით.
მართვის სისტემის ელექტრული ნაწილი შესრულებულია ნახევარგამტარი ტექნიკის (გამოყენებულია ტირისტორები, ინტეგრალური სქემები და სხვა) უახლესი მიღწევების გამოყენებით. ელმავლებზე წევის ძალის და მცოცავი სიჩქარეების მუდმივი მნიშვნელობების შენარჩუნების პროცესები მთლიანად ავტომატიზირებულია. მუდმივი დენის წევის ძრავების კვება ხორციელდება ტირისტორული გარდამქმნელის მეშვეობით 380ვ 50ჰც სამფაზიანი ქსელიდან. აგრეთვე დაშვებულია კვება 460ვ 60ჰც ქსელიდან.
უზრუნველყოფს საიმედო მუშაობას -50°–დან +60°С–მდე ტემპერატურის შემთხვევაში.
დახურული შესრულებით ძრავების გამოყენებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მათი მუშაობის საიმედოობა.
ელმავლის ძირითადი მახასიათებლები.
ძაბვა დენმიმღებზე,ვ – 380
ნომინალური სიმძლავრე წევის ძრავის ლილვებზე,კვტ – 100×2=200
ლიანდაგის სიგანე,მმ – 1520
კვების ქსელის ფაზათა რაოდენობა – 3
კვების ქსელის დენის სიხშირე,ჰც – 50
კბილანური გადაცემის გადამცემის თანაფარდობა – 5,88(100:17)
თვალის ნომინალური დიამეტრი გორვის წრეზე,მმ – 1050
ატვირთული ვაგონით მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე,კმ/ს – 25
მოძრაობის სიჩქარე კოქსის მიღებისას მშრალი(სველი) ქრობისას,კმ/ს – 0,5(1,5)
კლირენსი კბილანური გადაცემის გარსაცმის გარსაცმის მიხედვით გაუცვეთავი ბანდაჟების შემთხვევაში, არა ნაკლებ,მმ – 110
სავალი ნაწილის ფორმულა – 2о
ელმავლის მოჭიდების წონა,კნ – 382,59±11,58
ელმავლის ზომები,მმ:
სიმაღლე ლიანდაგის თავიდან – 5250
სიგრძე ავტოსაბმის ღერძების მიხედვით – 8000
სიგანე ძარის ჩარჩოს მიხედვი – 2810
ძარის სიგანე გარსაცმის მიხედვით – 2260

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=