მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

ელმავალი მეტალურგებისათვის (Металлоснабжение и сбыт №7-8 2006)

აგვისტო 2006.


რუსეთის მეტალურგიული და სამთომომპოვებელი კომპანიები უფრო და უფრო ხშირად აწყდებიან სალოკომიტივო პარკის ცვეთის პრობლემას. კერძოდ უკვე დასრულდა საბჭოთა წარმოების კოქსმქრობი ელმავლების საექსპლუატაციო ნორმატიული ვადა. პრობლემის მოგვარებას თავაზობს თბილისის ელმავლმშენებელი ქარხანა (თემქა) –დსთ–ში მიდმივი დენის და კოქსმქრობი ელმავლების ეთადერთი მწარმოებელი.
საბჭოთა წლებში უზრუნველყო მთელი სსრკ–ს რკინიგზა მუდმივი დენის ელმავლებით, იყო წარმოებული 4,5 ათასზე მეტი მუდმივი დენის და სხვა და სხვა ტიპის მოდიფიკაციის ელმავალი.
რკინიგზის ტექნიკასთან ერთად , თემქა უზრუნველყოფდა სსრკ–ს მეტალურგიულ კომბინატებს და 20–ზე მეტ საზღვარგარეთის ქვეყნას კოქსმქრობი ЭК–13, ЭК–14 მარკის ელმავლებით, სულ იყო გამშვებული 400–ზე მეტი ЭК. მთელი ქვეყნის სამთომომპოვებელი კომპანიებს ეწოდებოდა წევის აგრეგატები, რომლებიც იყვნენ აღჭურვილები თბილისის ძარებით. წარმოებული მაკომპლექტების და სათადარიგო ნაწილების რაოდენობა ასი ათასს აჭარბებს
2000–2001წწ. საქ. რკინიგზის დაკვეთით თემამ უმოკლეს დროში გამოიმუშავა და გაუშვა წარმოებაში ორი ტიპის ორი ოთხღერძიანი ელმავლები სატვირთო–სამგზავრო 4Е1 და სატვირთო 4Е10, პრინციპიალურად მათთვის იყო გამომუშავებული ძრავის ახალი ტიპი ТЛ3, ამგვარად ბაზარზე იყო შეთავაზებული მწვავედეფიციტური, ეკონომიური პროდუქცია მცირე და საშუალო სიგრძის შემადგენლობისთვის.
2005 წელს თბილისელმა კონსტრუქტორებმა შეიმუშავეს პრინციპულად ახალი მოდელი კოქსმქრობი ელმავლი ЭК–15, რომელმაც გადაუარა ტენდერზე საზრვარგარეთ წარმოებულ პროდუქციას. 2006 წელს, წარმოებამ შესთავაზა ბაზარზე მოდერნიზირებული რვაღერძიანი ელმავლის მოდელი ევროპის საბჭოს რკინიგზისთვის და ახალი თაობის ორი ტიპის ელმავალი – ექვსღერძიანი 6Е1 და რვაღერძიანი 8Е1, რომლებმაც თავიდანვე გამოიწვია მთელი რიგი დამკვეთების ინტერესი. მოცემული ელმავლები განკუთვნილები არიან როგორც სამაგისტრალო რკინიგზებისთვის ასევე მეტალურიული და სამთოგადამამუშავებელი საწარმოებებისათვის. ქარხნის სსბ–სა და წარმოებისათვის დიდ პრობლემას არ წარმოადგენდა გამოემუშავებინა ელმავლის მოდოფიკცია კონკრეტული დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით. თავის დროზე წარმოება უშვებდა სხვა და სხვა მოდიფიკაციის პროდუქციას, საზღვარგარეთ ქვეყნების სხვა და სხვა კალაპოტის სტანდარტებისათვის ყველაზე განსხვავებული კლიმატური პირობებისათვის და ტექნიკური მოთხოვნილებებისათვის.
ახალმა დანადგარებმა უკვე დააინტერესა ფოლადის მდნობელები. 2005 წლს სს „ელმავალმშენებელმა“ გაიმარჯვა ტენდერში ელმავლების სერიის ЭК–15 და ЭК–14–ის მიწოდებაზე რუსეთის კომბინატებისათვის «Северсталь» და «Мечел», ასევე კომბინატისთვის Mittal Steel Temirtau (ყაზეხეთი), უკრაინის მეტალურგიული საწარმოებისათვის. ახალი ტექნიკის მიწოდებასთან ერთად, სს „ელმავალმშენებელი“ დაკავდა მომუშავე მანქანების მოდერნიზაციით.
რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება გახდა შესაძლებელი თბილისის ქარხნის გენერალურ დისტრიბიუტორთან დსს «ДортехКомплект» –თან (ეკატერინბურგი) წარმატებული თანამშრომლობის წყალობით. «ДортехКомплект» უზრუნველყოფს მომხმარებლებს არა მხოლოდ ელმავლებით, აგრეთვე მათთვის სათადარიგო ნაწილებით და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ნებისმიერი სირთულის შეკეთების ჩატარებას.
დსს «ДортехКомплект» ატარებს უმკაცრეს კონტროლს ელმავლების წარმოების ყველა ეტაპზე. გამოსაცდელ სტენდებში კონტროლისას ტესტირება ტარდება გამძლეობის სამმაგ თადარიგზე. სს „ელმავამშენებელი“ დამოუკიდებლად ამუშავებს და აწარმოებს სამაგისრტალო, სამრეწველო და კოქსმქრობ ელმავლებს, წევის ძრავებს, დამხმარე მანქანებს, დაცვის აპარატურას, დენმიმღებებს და ა.შ. 80%–მდე კვანძები და მაკომპლექტებლები მზადდება თავად ქარხანაში.
სს „ელმავამშენებელის“ სხვა საკონკურენტო უპირატესობებს შეიზლება მიეკუთვნოს:
• საკუთარი საკონსტრუქტორო ქვედანაყოფის არსებობა (სსბ) (რომელიც იკავებს ცალკე ოთხსართულიან შენობას, სადაც შრომობს 200–ზე მეტი გამოცდილი სპეცილისტი), რაც საშუალებას იძლევა დააპროექრტოს ელმავლები თითოეული დამკვეთის მოთხოვნების მიხედვით. ელმავლების მარკების უმრავლესობა და წარმოების მიერ მათთვის წარმოებული მაკომპლექტებლები რომელიც ფართოდაა ცნობილი რუსეთში და საზღვარგარეთ, დამზადებულია ქარხნის სსბე–ში.
• პროდუქციის მუდმივი მოდერნიზაცია, ახალი ტიპის დანადგარების გამომუშავება. საზღვარგარეთელ მწარმოებლებთან ერთად კოოპერაცია. მაგალითად, ჩეხურ კომპანიასთან ერთად იყო გამომუშავებული და დანერგილი ახალი ДЦБ 1.0. სერიის სტატიკური გარდამქმნელები.
• ქარხნის მოსახერხებელი გეორგრაფიული ადგილმდებარეობა, რომელიც მდებაროებს ახლოს როგორც ნედლეულის მომწოდებლებთან, ასევე მომხმარებლებთან.
• დაბალი თვითღირებულება, რომელიც უზრუნველყიფილია ათწლიანი აწყობილი საწარმოო ციკლის ხარჯზე და საწარმოს ხელსაყრელი კლიმარტიკური პირობებით.
• თემქ–ის ტექნიკას შეუძლია იმუშაოს ეფექტურად ყველაზე არახელსაყრელ პირობებში.
დიდი ქარხნის დიდი ამბიციები.
სს „ელმავამშენებელის“ ხელმზღვანელობა და აქციონერები არ მალავენ თავიანთ ამბიციურ გეგმებს. თბილისელი მანქანამშენებლები უკვე ემზადებიან დასავლეთ ევროპისა და ფინეთის ბაზარზე გასასვლელად. აზიის ქვეყნებთან მიმდინარებოს მოლპარაკებები. 2006 წლის სექტემბერში, სს „ელმავალმშენებელმა“, წარმოადგინა თავისი შემუშავებები უმსხვილეს სატრანსპორტო გამოფენაზე «Иннотранс» ბერლინში, ყოველწლიურ გამოფენაზე „ANKIROS 2006“ სტამბულში, ყოველწლიურ მეტალურგიულ გამოფენაზე პოლონითის რესპუბლიკაში. 2006 წლის შემოდგომაზე დაიგეგმა მონაწილეობის მიღება თითქმის ათამდე გამოფენაზე და კონფენენციებზე სარკინიგზო, მეტალურგიულ და სამთომომპოვებელ თემატიკაზე, სადაც საწარმო წარმოადგენს თავის ახალ პროექტებს. მაგალითად, სსბ–ში შემუშავებულია ტექნიკური წინადადება მუდმივი დენის სამგზავრო ელმავლის შექმნის შესახებ, რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს სიჩქარეს 160 კმ/სთ.
სს „ელმავამშენებელი“ რჩება ელმავლების საიმედო მომწოდებლად რუსეთის და საზღვარგარეთის ტერიტორიაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ მომხმარებლეს თანამშრომლობისკენ.
ЭК–15–ის დახასიათება
კოქსმქრობ ЭК–15–ზე დაყენებულია რეოსტატული მუხრუჭის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს გაჩერებას 1 სმ–ს სიზუსტით. წევისა და მართვის სქემის გამარტივების ხარჯზე შესამჩნევად მომატებულია მუშაობის საიმედოობა. შესაძლებელია ЭК–ს ამვტომატიკური მართვა ავტომატიზირებული სისტემის მართვის ბორტიდან. მემანქანი სამუშაო ადგილი აღჭურვილია სისტემური ვენტილაციით და კონდინციონერით.
6Е1 და 8Е1–ს დახასიათება
ექვსღერძიანი (ერთი სექცია) და რვაღერძიანი (ორი სექცია) ელმავლების მოდელები განსხვავდებიან წინა მოდელებისგან (ВЛ8 და ВЛ11) დიდი სიჩქარით (120 კმ/სთმდე) ახალი ძრავების ТЛ6–ის ხარჯზე 25%–ით მომატებულია სიმძლავრე. სტატიკური გარდამსახის გამოყენება საშუალებას იძლევა მსუბუქად დარეგულირდეს წევისა და მუხრუჭის ძალების. ოპტიმიზირებულია ჰაერის მიწოდების სავენტილაციო სისტემა, დაწეულია ვიბრაცია. გაუმჯობესებულია ელმავლის მოჭიდების თვისებები დახრილი წევის ხარჯზე. კაბინებში კონტროლიორების ნაცვლად დაყენებულია მემანქანეების მიკროპროცესული პულტები, რყევის ჩამხშობი სისტემა, კონდინციონირება.
ღსს «Губахинский кокс» (პერნის ოლქში ქ. გუბახა) – თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური კომპლექსი კოქსოქიმიური წარმოების სრული ციკლით. პერმის ოლქში მწარმოებელი უმსხვილესი ქარხანა არის ქვანახშირის კოქსის, ელექტროდული ფხვნილის მწარმოებელი. «Губахинский кокс» – ჩუსოვსკის მეტალურგიული ქარხნის (ქ. ჩუსობოი პერმის ოლქი) 100 პროცენტიანი „შვილი“, რომელსაც აკონტროლებს დსს „გაერთიანებული მეტალურგიული კომპანია“. 1992 წელს შექმნილი დსს „გაერთიანებული მეტალურგიული კომპანია“ აერთიანებს პირკამსკის გარდა კიდევ სამ მსხვილ წარმოებას მეტალურგიის დარგში: ვიკსუნსკის მეტალურგიის ქარხანა (ნიჟეგოროდსკის ოლქი), ალმეტევსკის მილების ქახანა (თათარსტანის რესპუბლიკა), შელკოვსკის მეტალურგიული ქარხანა (მოსკობის ოლქი). დსს „გაერთიანებული მეტალურგიული კომპანია“ უზრუნველყოფს მილების რუსეთის შიდა მოწოდების 20 %, იკავებს სარკინიგზაო ბორბლების და სავტომობილო რესორების ბაზრის 60%–ს. დსს „გაერთიანებული მეტალურგიული კომპანია“ მომხმარებელთა შორის არიან – «Газпром», «Роснефть», «ЮКОС», ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung.
ჯერ კიდევ რევოლუციის შესახებ წიგნებიდან არის ცნობილი, რომ მეკოქსეებს, ჰქონდათ ჩვეულება: კაპიტალისტ მეპატრონეს გაფიცვით და კოქსის ბატარეების ჩაქრობით ემუქრებოდნენ. მუქარა, პირდაპირ რომ ვთქვათ სერიოზულია: უზარმაზარი ფეჩების გაჩერების შემთხვევაში შიგნით არსებული ნახშირი მკვრივ ქვიან მასად იქცევა, რის შემდეგაც ბატარეა, როგორც წესი, უვარგისი ხდება. დაახლოებით ეს მოხდა ღსს „Губахинский кокс“–თანაც გარდაქმნის პერიოდში. ოღონდ აქ არავინ გაფიცულა: უბრალოდ არ იყო ნედლეული და ფული ხელფასებისთვის და ხალხმა დატოვა წარმოება. დღეს გუბახაში კვლავ „აცხობენ“ კოქსის პეროგებს. წარმოების რეანიმაციის შესახებ ყვება ღსს „Губахинский кокс“–ის აღმასრუელებელი დირექტორის პირველი მოადგილე ანატოლი გალკინი.
– ბატონო ანატოლი როგორ მოხერხდა წარმოების აღდგენა?
პირველ რიგში ეს კოლექტივის დამსახურებაა. ჩვენთან თითქმის 70 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა ძალიან მონოლიტური კოლექტივი, ბევრი დინასტიები. მაგალითად ჩვენ გვყავს ერთადერთი პრივოლჯკის ოლქში ქალბატონი კოქსის აირღუმლის მუშაკი ტატიანა სერგეევნა, სწორედ მისი დინასტია ითვლის სადღაც 280 წელს: აქ მუშაობდნენ მისი მამა, ბაბუა, დიდი ბაბუა. და გესმით, ზუსტად ამ ხალხს სჯეროდა, რომ ქარხანას გაჩერება არ შეუძლია, რომ ეს დროებითი სირთულეებია და ამ სირთულეებს ჩვენ მაინც გადავლახავთ. ამიტომ როცა 1990 წლების ბოლოს როგორც იქნა გამოჩნდა ნედლეული, მათ გააკეთეს შეუძლებელი: დაანთეს გაჩერებული ბატარეა. ძველი, მამაპაპური მეთოდით – შეშებით. შემდეგ ჩვენთან მოვიდა სერიოზული ინვესტორი დსს „გაერთიანებული მეტალურგიული კომპანია“, რომელმაც დააბანდა $1,5 მლნ. მეორე კოქსის ბატარეის აშენებაში. გადამატების გარეშე ეს იყო რევოლუციური პროექტი: ასეთი ობიექტები ქვეყანაში არ შენდებოდა ბოლო 13 წლის განმავლობაში. ახალი ბატარეა ჩვენ შევიყვანეთ ექსპლუატაციაში 2002 წლის თბერვალში. აგრეგატის მაღალ ეფექტუობას მოწმობს საწარმოო მაჩვენებლების დინამიკა: 2002 წელს წარმოების მუშაობის შედეგი თითქმის სამჯერ (197%) აღემატებოდა 2001 წლის ჯამურ მაჩვენებელს (432,7 ათ. ტ კოქსი 145,6 ათ. ტ კოქსის წინააღმდეგ). მას შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ ვიმუშაოთ ამ ტემპში. წარმოების მოცულობამ 2004 წელთან შედარებით შეადგინა 100,8%. გაიზარდა კოქსის წარმოება.
– დღეისათვის მუშაობს მხოლოდ ერთი ბატარეა.
– დიახ. პირველს გაუვიდა მომსახურების ვადა და იმყოფება კპიტალურ რემონტში. ამჟამად მიმდინარეობს ცეცხლგამძლე აგურის დალაგება, შემდეგ დავამოტაჟებთ ტექნოლოგიურ დანადგარს, იანვარში დავდგამთ გასაშრობად, ექსპლუტაციაში ბატარეა უნდა იყო შეყვანილი მომავალი წლის თებერვალში – მით უფრო წარმოების 70 წლის თავია. როცა ორივე ბატარეა ამუშავდება, ჩვენ შეგვეძლება გამოვუშვათ 1,5 მლნ. ტ მეტალურგიული ნედლეული წელიწადში. გეგმაშია – მესამე ბატარეის აშენება.
– არიან თუ არა მზად თქვენი მომხმარებლები წარმოების მოცულობების ზრდისათვის?
– სინამდვილეში კოქსი დღეს – დეფიციტური პროდუქტია. ამის შედეგია რომ – შარშან მოხდა ფასების მკვეთრი ავარდნა, და ტონა კოქსის ფასი $200 – რუსეთში უკვე არავის უკვირს. ფაქტიურად ყველა კომპანიამ აწია ფასები, რომლებიც დაკავებული არიან კოქსური ნახშირით. და დღეს მრავალი საზღვარგარეთული კოქსის მწარმოებლები, რომლებიც შეეჯახნენ კოქსის სასტიკ დეფიციტს, იძულებულნი არიან მიმართონ ნედლეულისათვის დსთ–სა და რუსეთის ბაზრებს. ახლა ჩვენთან მუშავდება ძალზედ საპასუხისმგებლო ნაწილი – კოქსის მიწოდება ექსპორტზე. ვფიქრობ ერთ–ერთი ბატარეა იმუშავებს პრაქტიკულად ექსპორტზე.
– და ვინ არიან თქვენი დღევანდელი მომხმარებლები?
– ეს ბერეზნიკოვის, ტულას, ნიჟნი უფალეის და სხვა რუსეთის ქალაქების მეტალურგიული წარმოებებია. ამასთან ერთად, ჩვენ დავიწყეთ ნაყოფიერი მუშაობა წარმოებასთან, რომელიც ასევე შედის გაერთიანებული მეტალურგიის კომპანიაში – ჩუსოვსკის მეტალურგიულ ქარხანასთან (ჩმზ), რომელიც აწარმოებს საავტომობილო რესორებს. ჩვენს ქარხნებს შორის ჩამოყალიბდა პრინციპულად ახალი ეკონომიკური და საწარმოო ურთიერთობის სისტემა. ჩმზ–ს საბრძმედე წარმოებაში ახლა იხმარება მხოლოდ გუბახინსკის კოქსი, თანაც მისი ხარჯი შემცირდა 502 კგ–დან 485 კგ–მდე ერთ ტონა მზა თუჯზე. შედეგად საგრძნობლად შემცირდა პროდუქციის თვითღირებულება, რადგან დაახლოებით თუჯის თვითღირებულების ნახევარს შეადგენს კოქსი. ეს განპირობებულია პროდუქციის მაღალი ხარისხით, რომელიც, თავის რიგში, განისაზღვრება ბატარეის ტექნიკური პარამეტრებით: ჩვენი კოქსი ბევრი მაჩვენებლებით უსწრებს რუსულ ГОСТ–ებს.
– ადრე თქვენს წარმოებას ერქვა «Губахинский коксохимический завод». ქიმიურ წარმოებასაც თქვენ რეანიმირებთ?
– დიახ, ჩვენთან შემოტანილია და რეალიზდება დიდი პროგრამა, რომლის შესაბამისად იყო ჩატარებული ქიმიური გადაკეთების ტექნოლოგიური საამქროების რეკონსტრუქცია, რამაც საშუალება მისცა ქარხანას აწარმოოს მაღალრენტაბელური პროდუქტები, ისეთი როგორიცაა ელექტროდული კუბრი, რომლების გამოიყენება ფოლადშედუღების მრეწველობაში, ანტრაცენის ზეთი, რომელის აუცილებელია საბურავების წარმოებისათვის, და სხვა. ამჟამად მონტაჟდება კოქსის აირის ამიაკისგან გამწმენდი კომპლექსი. ბუნებისათვის ამ მავნე პროდუქტის მთავარი მომწოდებელია – კოქსის აირი. აღჭუტვილობის გაშვებასთან ერთად ამიაკი არა მხოლოდ შეწეყვეტს ზიანის მოტანას, არამედ კეთილ საქმესაც გააკეთებს: მისი დაშლის ხარჯზე ჩვენ მივიღებთ ტექნიკურ ორთქლს და გამოვიყენებთ მას წარმოებაში, რაც მოცემულ ტიპის ენერგიაზე დაახლოებით 30%–ით შეამცირებს დანახარჯს.
– მთავარი ინვესტორის სახსრების გარდა, სარგებლობთ თუ არა რუსეთის სბერბანკის მომსახურებით?
ჩვენ დავიწყეთ სბერბანკთან თანამშრომლობა 2001 წელს და არ ვნანობთ ამაზე. იმ დროს ჩვენ ავიღეთ კრედიტი 170 მლნ. რუბლის ოდენობით ბრუნვადი საშუალებების შევსებისათვის. ჩვენ ვმუშაობთ სბერბანკთან ერთად ჩვენთვის შემოთავაზებული რიგი პროექტების მიხედვით, კერძოდ, ხელფასი გაიცემა სბერკარტებით.

დამსწრეების კომენტარები

კომენტარები ამ სტატიაზე ჯერ არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ პირველმა დაამატოდ კომენტარი ამ სტატიაზე. კომენტარების დამატების ფორმა მდებარეობს ქვევითВаше имя:

Заголовок комментария:

Осталось симв.:
Текст:

Введите текст с картинки:
Он-лайн переводчик

ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=