მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

სერტიფიკაცია

საწარმოს პოლიტიკა ხარისხის გაუმჯობესების დარგში გამოყოფილია როგორც ქარხნის მენეჯმენტის ცალკეული ფუნქცია.   ხორციელდება მკაცრი კონტროლი ელმავლების და მათი სათადარიგო ნაწილების წარმოების ეტაპებზე.

2007 წელს დასრულდა  სს "ელმავალმშენებელის" მიერ გამოშვებული პროდუქციის ( შეთანხმებული ჩამონათვალის მიხედვით)  სერტიფიცირების სამუშაოები.

მიღებულია 17 სერტიფიკატი პროდუქციის 33 სახეობაზე, ერთი დეკლარაცია პროდუქციის 7 სახეობაზე, აგრეთვე მიღებულია რუსული რეგისტრის  ისო 9001:2000 სერტიფიკატი მუდმივი დენის ელმავლებისათვის ელექტრული აპარატურის და ელექტრული მანქანების დაპროექტებაზე და დამზადებაზე. მომზადებულია დოკუმენტაცია გეგმიური საინსპექციო შემოწმებებისათვის.

 


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=