მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

კომპანიის შესახებ

 სს "ელმავალმშენებელი" არის მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელი ყოფილ სსრკ–ს ტერიტორიაზე. თემქ–ის ელმავლები ВЛ10У, ВЛ11М, ВЛ15 აწარმოებენ რუსეთის რკინიგზების ნახევარზე მეტ ყველა სატვირთო გადაზიდვებს.

საწარმოს გააჩნია სამრეწველო კოქსმქრობი ელმავლების ЭК-15, ЭК-14У, ЭК-14, ЭК-13 35 წლიანი წარმოების პრაქტიკა და ტრადიციები. სს "ელმავალმშენებელი" მოცემული ტიპის ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელია ყოფილი სსრკ–ს ტერიტორიაზე, რომელსაც გააჩნია წარმოებისათვის საჭირო გამოცდილება.

საწარმო წარმატებულად აწარმოებს სხვადასხვა მოდიფიკაციების მაგისტრალური და სამრეწველო ელმავლების მოდერნიზაციას და კაპიტალურ შეკეთებას შემკვეთების მოთხოვნილებების გათვალისწინებით.

საწარმოს შემადგენლობაში შედის ელმავალმშენებლობის სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო (ესსბ). მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და საკპნსტრუქტორო პოტენციალი საშუალებას აძლევს ესსბ–ს მოკლე ვადებში წარმატებით შექმნას ახალი ელმავლების, კვანძების და მათი აგრეგატების პროექტები. ელმავლების ნაწილი შექმნილია ესსბ–ს მიერ მსოფლიოში პირველად.


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=