ქართული
ფოსტა
საიტის რუქა

Вход для клиентов:

e-mail пользователя

пароль

Регистрация
Восстановить код активации
Я забыл пароль

მისამართი:

0141, საქართველო, თბილისი,
დ.გურამიშვილის გამზირი, 84

სს „ელმავალმშენებელი“

 

სს "ელმავალმშენებელი" არის მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელი ყოფილი სსრკ–ს ტერიტორიაზე. სს "ელმავალმშენებელის" მიერ გამოშვებული ВЛ10У, ВЛ11М, ВЛ15 სერიის ელმავლები ახორციელებენ რუსეთის რკინიგზის ნახევარზე მეტ სატვირთო გადაზიდვებს, წარმატებით გადიან ექსპლუატაციას უკრაინის, სასომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს რკინიგზებზე.

საწარმოს გააჩნია სამრეწველო კოქსმქრობი ელმავლების ЭК13, ЭК14, ЭК14У, ЭК-15–ის 35 წლიანი წარმოების პრაქტიკა და ტრადიციები. სს "ელმავალმშენებელი" მოცემული ტიპის ელმავლების ერთადერთი მწარმოებელია ყოფილი სსრკ–ს ტერიტორიაზე, რომელსაც გააჩნია წარმოებისათვის საჭირო გამოცდილება.

საწარმო წარმატებულად აწარმოებს სხვადასხვა მოდიფიკაციების მაგისტრალური და სამრეწველო ელმავლების მოდერნიზაციას და კაპიტალურ შეკეთებას შემკვეთების მოთხოვნილებების გათვალისწინებით.

საწარმოს შემადგენლობაში შედის ელმავალმშენებლობის სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო (ესსბ). მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და საკპნსტრუქტორო პოტენციალი საშუალებას აძლევს ესსბ–ს მოკლე ვადებში წარმატებით შექმნას ახალი ელმავლების, კვანძების და მათი აგრეგატების პროექტები. ელმავლების ნაწილი შექმნილია ესსბ–ს მიერ პირველად მსოფლიოში .

 

 

 

 

 

 

 

 


ЖелезМПЎПрПжМПе кПльцП РОССΊ#65533;ЙСКΊ#65533;Е ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ΠейтОМг@Mail.ru à ­åŠªíŒíœ¥ó±©ªížºí° title=